• .
  • 2-lozdnjb.2.gif
loading...

 


Regulamin nauki zdalnej dla ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego.
2. Nauczanie zdalne odbywa się według planu lekcji.
3. Na zajęciach wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon i kamerkę.
4. Uczniom zabrania się nagrywania, robienia zdjęć i jakiejkolwiek innej formy rejestracji wideolekcji.
5. Przy logowaniu do aplikacji ZOOM uczeń wpisuje swoje pełne nazwisko i imię. Zabrania się używania pseudonimu.
6. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł wysyłanych uczniom przez nauczycieli.
7. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.
8. Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji.
9. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.

Aktualności szkolne / Школьныя навіны

Koło filmowe wznawia działalność / Фільмавы кружок аднаўляе сваю дзейнасць2021-06-10

9 czerwca 2021 roku podczas spotkania organizacyjnego szkolnego koła medialnego swoją premierę miał film "ZDALNIE". Nagraliśmy go my - grupka...

Nasze zdolne translatorki2021-06-17

Obie odniosły sukces w olimpiadzie języka białoruskiego. Maturę na 100% mają już „w kieszeni”, ale nadal aktywnie działają na niwie białoruskiej....

Warsztaty z symboliki białoruskiej / Майстар-класы па беларускай сімволіцы2021-06-08

27.05.2021r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie i warsztatach na temat mitologii i symboliki białoruskiej. Spotkanie odbyło się w...

Projekt – „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” - REKRUTACJA / Праект «Прыродазнаўчая скарбніца па-над межамі» - НАБОР2021-05-31

     Dnia 1 czerwca 2021 oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu „Przyrodnicza   skarbnica ponad granicami”, realizowany w ramach Programu Współpracy...

Projekt – „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” / Праект - «Прыродазнаўчая скарбніца па-над межамі»2021-05-31

Dnia 1 czerwca 2021 oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, realizowany w ramach Programu Współpracy...

Dzień Otwarty w II LO z DNJB w Hajnówce / Адкрыты дзень у Гайнаўскім белліцэі2021-05-28

27 maja nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla wszystkich kandydatów na naszych przyszłych uczniów. Ze specjalnego zaproszenia naszego Pana...

Matury w naszej szkole / Матуральныя экзамены ў нашай школе2021-05-07

Rozpoczęła się kampania maturalna. Uczniowie klas trzecich, zamknięci do tej pory w domach, mogli wreszcie spotkać się w szkole, by przystąpić do...

XXV edycja Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu 2020/2021/ XXV выпуск Алімпіяды ведаў па харчах і харчаванні 2020/202112021-05-20

Tegoroczna  edycja   Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu  zakończony sukcesem naszych uczniów ! Tematyką wiodącą tegorocznej,  XXV edycji Olimpiady...

Pożegnanie abiturientów / Развітанне з абітурыентамі2021-05-04

Już po raz kolejny zmuszeni zostaliśmy do zorganizowania uroczystości pożegnania uczniów klas trzecich w formie on – line. Tegoroczne spotkanie na...

Back to top