<<<       P  o  w  r  ó  t       <<<

<2004/2005 ROK>|<2005/2006 ROK>|<2006/2007 ROK>|<2007/2008 ROK>|<2008/2009 ROK>ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2004/2005 >>>VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW I PIOSENKI EKOLOGICZNEJ >>>SPOTKANIA Z ŻYWYM SŁOWEM BIAŁORUSKIM >>>MATURA 2005 >>>NIEPODLEGŁOŚĆ BIAŁORUSI >>>VI KONKURS GAWĘDY BIAŁORUSKIEJ – HAJNÓWKA 2005 >>>PEACE - LEKCJA TOLERANCJI >>>II B NA KULIGU >>>SPOTKANIE Z JARYCZEWSKIM >>>BAL STUDNIÓWKOWY >>>INTEGRACYJNA WYCIECZKA PO ZABYTKACH SAKRALNYCH >>>XIV Festiwalu Mediów CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU >>>OTRZĘSINY >>>ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2004/05 >>>WIZYTA W GRODNIE >>>WIZYTA GOŚCI Z GRODNA >>>TURNIREJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM >>>POZNAJMY SIEBIE WZAJEMNIE >>>DZIEŃ NIEPODLRGŁOŚCI BIAŁORUSI >>>LEKCJA TOLERANCJI >>>KONCERT DLA GOŚCI Z BIAŁORUSI >>>PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY więcej >>>RANKING LICEÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO więcej >>>8 MARCA W ZSzDNJB więcej >>>WYCIECZKA DO REPUBLIKI BIAŁORUŚ więcej >>>KULIG IId LO więcej >>>KOLEJNY SUKCES "ZNICZKI" więcej >>>REJONOWY KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO więcej >>>GAWĘDA 2004 więcej >>>WALENTYNKI więcej >>>KULIG Ic LO więcej >>>WIGILIA więcej >>>