Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Komunikat dla absolwentów, którzy wynik egzaminu maturalnego z części ustnej zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są przystąpić do części ustnej egzaminu w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej

Odnośnik do strony OKE w Łomży

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Back to top