image309Dnia 16 grudnia 2017 roku, w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY, odbyły się warsztaty fotograficzno-filmowe pod kierownictwem pana Marka Włodzimirowa, autora zdjęć do wielu znanych filmów, jak na przykład „Wnyki”. W zajęciach wzięło udział dwanaścioro uczniów z naszej szkoły oraz pan dyrektor Igor Łukaszuk i pan Dariusz Musiuk w roli opiekuna.

2018 zaproszenieW imieniu Rady Rodziców, uczniów i nauczycieli serdecznie zapraszamy na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 15 stycznia 2018 o godz. 16.30 w auli naszej szkoły.
W programie:
- występy naszych uczniów,
- poczęstunek i wspólne spotkania,
- wróżby noworoczne,
- koncert niespodzianka.

 

Ад імя Бацькоўскага камітэта, вучняў і настаўнікаў сардэчна запрашаем на Навагоднія сустрэчы, якія адбудуцца 15 студзеня 2018 а 16.30 у актавай зале нашай школы.
У праграме:
- выступленні нашых вучняў,
- пачастунак і супольная сустрэча,
- навагоднія гаданні,
- канцэрт - неспадзяванка.

konkurswiedzyekoFinał VIII Konkursu Wiedzy Ekologicznej 2017 „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” za nami ……

   W siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się finał VIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Konkurs, dofinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku, adresowany był do młodzieży podlaskich szkół. Cele Konkursu to poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej. Ideą konkursu wiedzy ekologicznej, którego organizatorem jest Białowieski Park Narodowy, jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na unikatowość przyrodniczą Podlasia, w szczególności na walory przyrodnicze naszych parków narodowych i krajobrazowych.

dsc03087W grudniu zajęcia z języka białoruskiego uczniów kl. III liceum odbyły się w bibliotece Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.  

Biblioteka posiada specjalistyczny i bogaty księgozbiór zawierający publikacje białoruskie i polskie - oprócz literatury białoruskojęzycznej w bibliotecznych zbiorach znajduje się również literatura polska traktująca o prawosławnej mniejszości wyznaniowej, o białoruskiej kulturze, lokalnej poezji, folklorze, twórcach ludowych i profesjonalnych, sztuce i etnografii oraz dziedzinach pokrewnych.

Back to top