Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

image127Filmy będące efektem pracy uczestników warsztatów filmowych, które odbyły się 16.12.2017 r. w Szczytach. Warsztaty prowadził Pan Marek Włodzimirow. Więcej o samych warsztatach pisaliśmy wcześniej.

dsc 770715 stycznia 2018 roku był dniem pełnym radosnego oczekiwania i przygotowań, które trwały od rana. Poniedziałek był bowiem dniem koncertu noworocznego, pierwszego w historii naszej szkoły.

26905901 310467039473601 490941380 oDnia 11 stycznia br. klasa IIIa gim. wybrała się na wycieczkę do Białegostoku. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy TVP3 Białystok, gdzie po kulisach telewizji oprowadził nas Pan Mikołaj Wawrzeniuk. Pokazał i wyjaśnił, jaką długą drogę poprzez szatnię i charakteryzatorów trzeba przejść, aby wejść na plan filmowy. Prowadzący „Bеларускі Tыдзень” omówił pracę operatorów kamer, jak i świateł.

tarczaFundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła po raz 20 Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. W prestiżowym zestawieniu, najbardziej liczącego się rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, znajdują się najlepsze licea, których absolwenci osiągają najwyższe wyniki na maturach, biorą udział w olimpiadach i konkursach. Kapituła, złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad przy opracowywaniu rankingu brała pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych i sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych.

Back to top