Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

 


Regulamin nauki zdalnej dla ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego.
2. Nauczanie zdalne odbywa się według planu lekcji.
3. Na zajęciach wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon i kamerkę.
4. Uczniom zabrania się nagrywania, robienia zdjęć i jakiejkolwiek innej formy rejestracji wideolekcji.
5. Przy logowaniu do aplikacji ZOOM uczeń wpisuje swoje pełne nazwisko i imię. Zabrania się używania pseudonimu.
6. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł wysyłanych uczniom przez nauczycieli.
7. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.
8. Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji.
9. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.

Back to top