tlo przyrodnicza skarbnica

podpisaniePodpisanie umowy partnerskiej

 3 marca 2020 r. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży została podpisana umowa partnerska między partnerami z Polski i Białorusi, dotycząca współpracy przy realizacji transgranicznego projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”. To niezwykle ważne wydarzenie było okazją do kolejnego spotkania zespołu projektowego. Oprócz pracowników Białowieskiego Parku zaangażowanych w projekt oraz reprezentantów wszystkich partnerów, spotkanie dokumentowali i relacjonowali dziennikarze z mediów lokalnych i z województwa. Podczas podpisania umowy wszyscy partnerzy podkreślili niezwykle istotną rolę działań projektowych w zakresie ochrony cennych skarbów przyrody i rozwoju szeroko pojętej edukacji obywatelskiej, jak też zdeklarowali chęć kontynuacji współpracy na niwie edukacji ekologicznej. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, korzystając z przepięknej pogody, goście z Białorusi udali się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie zwiedzili nowy obiekt Parku - Pawilon Edukacyjny. 

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie potrzeby ochrony i zachowania cennych, zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu. Działania projektowe skierowane są do pracowników obszarów przyrodniczo cennych, nauczycieli, młodzieży, społeczności lokalnych i turystów odwiedzających regiony Puszczy Białowieskiej i Polesia. Łączny koszt projektu opiewa na kwotę 66 768 Euro, w tym 90% tej kwoty stanowi pomoc finansowa Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Prosty Tekst Cytat Zdjcie Kwiatw Post na Facebooku

 Dnia 1 czerwca 2021 oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu „Przyrodnicza   skarbnica ponad granicami”, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2021.

W ramach projektu trwającego od czerwca 2021 do czerwca 2022 roku planowane są działania, w których aktywny udział będą brali uczniowie klas pierwszych i drugich liceum czteroletniego rozszerzający biologię lub uczący się w klasie dwujęzycznej.

Główna grupa projektowa stanowi 15 uczniów wybranych na podstawie ankiet rekrutacyjnych oraz 5 nauczycieli współpracujących z uczniami podczas wszystkich działań projektowych. Rolę kierownika projektu pełni w naszej szkole Dyrektor Igor Łukaszuk, a nauczyciele zaangażowani bezpośrednio w projekt to: Alina Plis (koordynator projektu) oraz Bożena Szokało, Agnieszka Lipińska, Anna Kalinowska i Dariusz Musiuk.

   Uczniowie-edukatorzy w ramach projektu :

- będą uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, wycieczkach tematycznych, transgranicznym Obozie Naukowym, Festiwalu podsumowującym projekt w BPN,

- zdobędą wiedzę i umiejętności na temat zagrożonych gatunków roślin naszego regionu ,

- nauczą się oznaczać rośliny i robić zielnik,

- poznają osoby zajmujące się uprawą roślin zielarskich i ich wykorzystaniem,

- stworzą „Dekalog właściwego zbierania roślin użytkowych”,

- opracują listy nazw miejscowych (gwarowych) roślin użytkowych,

- opracują materiały związane z wykorzystaniem roślin zielarskich w kulturze (kulinariach, muzyce i sztuce) z regionów Puszczy Białowieskiej w postaci plakatów i publikacji,

- nauczą się profesjonalnie robić zdjęcia i właściwie przeprowadzać wywiady tematyczne z mieszkańcami regionów,

- podzielą się zdobytą wiedzą z mieszkańcami regionu i uczniami szkół Hajnówki,

…..i najważniejsze …..przeżyją wspaniałą naukowo-kulturową przygodę :)

Karty rekrutacyjne, zawierające bardziej szczegółowe informacje o projekcie są do odebrania u p. Aliny Plis od 1.06. 2021

Wszystkich obecnych i przyszłych uczniów naszego liceum zapraszam do śledzenia informacji na stronie www szkoły i fb.

Alina Plis - szkolny koordynator projektu

 

Prosty Tekst Cytat Zdjcie Kwiatw Post na Facebooku

Dnia 1 czerwca 2021 oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2021. Głownym beneficjentem projektu jest Białowieski Park Narodowy a partnerami po stronie białoruskiej została Szkoła średnia nr 3 w Pińsku oraz Fundusz Rezerwaty Obwodu Brzeskiego. W działaniach projektu wspomagają nas Departament Edukacji w Pińsku i Powiat Hajnowski, którzy są również jego realizatorami.
Projekt będzie realizowany przez rok i choć musieliśmy zmienić niektóre działania tak aby sprostać warunkom epidemiologicznym, to działania jakie zaplanowaliśmy nadal są bardzo ciekawe.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej w odniesieniu do cennych walorów przyrodniczych obu regionów: Puszczy Białowieskiej i Polesia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną, stanowiącą cenne dobro o charakterze kulturotwórczym. Projekt jest szczególnie ciekawy ze względu na jego etno-przyrodniczy charakter. Połączenie zagadnień kultury, tradycji oraz przyrody pozwala na udział uczniów o różnorodnych zainteresowaniach. W założeniach działania projektu mają na celu uświadomienie mieszkańców obu regionów, w jaki sposób można wykorzystywać cenne użytkowo gatunki roślin, jednocześnie zapewniając im ochronę w naturalnych siedliskach oraz propagować uprawy wybranych gatunków roślin, jako alternatywy dla ich pozyskania w naturalnych siedliskach.
Ciekawe będzie z pewnością wyszukiwanie starych receptur ziołolecznictwa z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia czy porównanie znaczenia obrzędowego roślin w obu regionach. Chcielibyśmy ocalić od zapomnienia nazwy regionalne-gwarowe roślin użytkowych i upowszechnić ich współczesne stosowanie. Gwarowe określenia stanowią nasze niewątpliwe bogactwo a od nas wszystkich zależy czy przekażemy tę tradycję kolejnym pokoleniom.

Działania, które zaplanowaliśmy w ramach projektu to m.in.
1. Szkolenia dla nauczycieli z naszego liceum i szkoły w Pińsku związane z tematyką projektu.
2. Warsztaty dla uczniów obu partnerskich szkół, którzy będą uczestnikami projektu.
3. Działania uczniów realizowane pod kierunkiem nauczycieli min. wycieczki, wywiady z mieszkańcami.
4. Stworzenie Centrów Edukacyjnych w obu partnerskich szkołach, które będą otwarte dla mieszkańców.
5. Transgraniczny obóz naukowy dla uczniów obu szkół pod kierunkiem specjalistów – naukowców i praktyków.
6. Festiwal Nauki – wydarzenie o charakterze otwartym, podsumowujące działania projektu.
Rekrutację uczniów do projektu rozpoczynamy również 01.06. 2021 !
Wszystkich obecnych i przyszłych uczniów naszego liceum zapraszam do śledzenia informacji na stronie www szkoły i fb.


Alina Plis - szkolny koordynator projektu

linia2

DSC_5044
DSC_4933
DSC_4948
Previous Next Play Pause
1 2 3

Back to top