Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

1126 marca 2018 r. uczniowie szkół powiatu hajnowskiego uczestniczyli w eliminacjach XXII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, który odbył się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w  Hajnówce.

Uczestników Turnieju powitali księża: ks. prot. Jerzy Charytoniuk, ks. prot. Paweł Sterlingow i ks. prot. Andrzej Busłowski, jak również  pan Igor Łukaszuk, dyrektor Zespołu Szkół z DNJB.

Organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

Podczas Turnieju  uczestnicy wykazali się umiejętnością czytania  tekstów modlitw  zawartych w:  Apostole, Psałterzu,  Czasosłowie.  Przygotowując się do eliminacji uczniowie ćwiczyli i doskonalili  umiejętność poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich pod względem płynności i poprawności czytania, a także znajomości słownictwa.

Uczniów oceniało Jury w składzie:

Przewodniczący: ks. prot. Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii

Członkowie: ks. prot. Jerzy Charytoniuk – wikariusz parafii Św. Trójcy w Hajnówce

Ks. prot.  Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii

                                                                                                              

Do eliminacji  finałowych (ogólnopolskich) Komisja z 13 uczestników wytypowała następujących uczniów:

Szkoła Podstawowa

Daria Zabrocka, Zespół Szkół w Czyżach, nauczyciel przygotowujący ks. Eliasz Suproniuk

Gimnazjum

Patrycja Siemiacka, kl III Gimnazjum Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski

Jakub Kazimiruk, kl III Gimnazjum Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący pan Marek Jakimiuk

Andrzej Babulwicz kl III Gimnazjum Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący pan Marek Jakimiuk

Szkoły ponadgimnazjalne

Aleksandra Busłowska, kl I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski.

Wyróżnieni uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się 16 kwietnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom Życzymy dalszych sukcesów.

ks. Andrzej Busłowski.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Back to top