Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

erasmus projekt

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce rozpoczął  realizację projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy„ współfinansowanego  w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”  akcja Współpraca szkół.
Projekt jest realizowany we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku oraz partnerem zagranicznym Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie.
Projekt będzie realizowany w przeciągu  24 miesięcy - od listopada 2018r. do października 2020r.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie uczestniczącej młodzieży głębsze zrozumienie jak ważne jest poczucie własnej tożsamości, pozwoli on im uświadomić,  że również dla ich rówieśników - przedstawicieli innej mniejszości i mniejszości zamieszkującej w innym kraju - kultura, tradycja, język i zwyczaje stanowią bardzo ważny element ich tożsamości.

Jednocześnie realizacja projektu ma na celu uświadomienie wspólnego dziedzictwa wszystkich trzech narodów: polskiego, białoruskiego i litewskiego jako spadkobierców Wielkiego Księstwa Litewskiego, rozwinięcie poczucia poszanowanie dla dziedzictwa kulturowego swoich krajów przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur Europy i świata.

Projekt stworzy również szansę do zdobywania i rozwijania kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym. Planowane spotkania międzynarodowe będą doskonałą okazją ku temu.

Projekt przewiduje działania związane z:
1. nauką się tańców ludowych,
2. nabyciem umiejętności wykonywania pieśni ludowych; przygotowaniem śpiewników pieśni,
3. poszerzaniem wiedzy na temat symboli i mitodologii białoruskiej; stworzeniem katalogu tych symboli,
4. opracowywaniem mini-słowniczka podstawowych zwrotów w językach narodowych uczestników projektu,
5. stworzeniem Izby Regionalnej w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i w szkole w Wilnie,
6. organizacją wideokonferencji na platformie eTwinning.

W projekcie zostały również przewidziane wyjazdy edukacyjne uczniów do Supraśla, Krynek i Bielska Podlaskiego.
Ogromną atrakcją projektu będą wizyty międzynarodowe - wymiany grup uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Odbędą się one w marcu 2019r. w Wilnie, we wrześniu 2019 r. w Puńsku i w czerwcu 2020r. w Hajnówce. Podczas tych spotkań młodzież będzie mieszkać w rodzinach uczestników wymiany kraju, w którym odbywa się spotkanie.

Back to top