Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

             15 listopada 2018 r. po raz XIV., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce,  Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.

W tym roku do Konkursu Recytatorskiego przystąpiło 153 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Nowokornina, Dubin, Narwi, Czyż), z Warszawy -  z  Punktu Katechetycznego przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Jana Klimaka na Woli oraz z Białorusi.

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych i III kl. gimnazjum oraz  ponadgimnazjalnych.

Jury pod przewodnictwem ks. mgr prot. Pawła Sterlingowa, wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 23 XI 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Członkowie:

Ks. Mirosław Niczyporuk wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu hajnowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej                    

Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii  prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Pani Irena Ignatowicz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

Z naszej szkoły komisja nagrodziła następujących uczniów:

 

KLASY VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I III KL. GIMNAZJUM

II MIEJSCE –   Małgorzata Golonko kl. III,  Zespół Szkół z DNJB

II MIEJSCE –   Jakub Kazimiruk kl. III,  Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE Aleksandra Busłowska kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce

 

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Andrzej Busłowski

zdj - autor

linia2

11
1
1a
2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top