Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce", skierowanego do podlaskiej młodzieży. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej. Wśród 52 finalistów z całego województwa podlaskiego byli również uczniowie naszego gimnazjum – Klaudia Koc i Łukasz Ruczyński. Na każdym etapie konkursu wykazali się obszerną wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska i biologii ogólnej. Organizatorzy konkursu zadbali o to aby wszyscy finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów.

Serdecznie gratuluję Klaudii i Łukaszowi oraz dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły na finale konkursu.

Alina Plis

Back to top