Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

20 stycznia 2019 roku w II LO z Dodatkową Nauką Jezyka Białoruskiego w Hajnówce odbyła się Studniówka. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, rodziny uczniów klas trzecich i wreszcie sami uczniowie. Swoją obecnością bal uświetniły następujące osoby: pani Ilona Jurewicz - kierownik Centrum Kulturalnego Białorusi, pani Joanna Kojło - wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, pan Jan Syczewski - przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz pani Ewa Moroz- Keczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców.
Uroczystość prowadzona przez przedstawiciela rodziców, panią Dorotę Romaniuk, rozpoczęła się wykonaniem przez uczniów klas trzecich poloneza do muzyki Michała Kleofasa Ogińskiego. Następnie młodzież, by uczynić za dość tradycji naszej szkoły, wykonała białoruski taniec ludowy Lawonicha. Obydwa tańce zachwyciły pięknymi układami i wykonaniem.
W części oficjalnej zabrali głos zaproszeni goście życząc młodzieży wielu sukcesów w bliskiej i dalszej przyszłości. Dyrektor szkoły podkreślił wyjątkowe zaangażowanie uczniów w organizację balu studniówkowego, a szczególnie dekorację sali. Głos zabrali również przedstawiciele klas III. Była to okazja do wyrażenia podziękowań skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz przywołania wspomnień związanych z latami spędzonymi w murach szkoły.
Następnie rozpoczęła się cześć nieoficjalna, która trwała do białego rana.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 студзеня 2019 года ў Другім ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы быў праведзены бал - Стадзёнка. У прыгожа прыбранай спартыўнай зале сабраліся запрошаныя госці, настаўнікі, сямі вучняў трэціх класаў і, нарэшце, самі вучні. У мерапрыемствы прысутнічалі наступныя асобы: спадарыня Ілона Юрэвіч - дырэктар Культурнага цэнтра Беларусі, Ёанна Койло - намеснік старасты Гайнаўскага павета, спадар Ян Сычэўскі - старшыня Беларускагаграмадска-культурнага таварыства і Эва Мораз-Кэчыньска - старшыня Рады бацькоў.
Мерапрыемста, якое вёў прадстаўнік бацькоў, спадарыня Дарота Раманюк, пачалося выкананнем паланэза вучнямі трэціх класаў пад музыку Міхала Клеофаса Агінскага. Затым моладзь, каб падтрымаць традыцыю нашай школы, станцавала беларускі народны танец Лявоніху. Абодва танцы захапілі прыгожымі харэаграфічнымі матывамі і выкананнем.
Падчас афіцыйнай часткі запрошанныя госці пажадалі моладзі шмат поспехаў у бліжэйшай і аддаленай будучыні. Дырэктар школы падкрэсліў выключную заангажованнасць вучняў у арганізацыі стадзёнкі, асабліва афармленне залы. Голас забіралі таксама прадстаўнікі трэціх класаў. Гэта была нагода, каб выказаць падзяку настаўнікам і бацькам, а таксама ўспомніць гады, праведзеныя ў сценах школы.
Затым пачалася неафіцыйная частка, якая працягвалася да раніцы.

linia2

Back to top