Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

22 lutego br. w auli naszej szkoły odbył się XX Konkurs Gawędy Białoruskiej – Hajnówka 2019. Wzięło w nim udział 32 uczniów z dziewięciu szkół powiatu hajnowskiego oraz ze szkoły w Michałowie. Zadaniem każdego uczestnika było zaprezentowanie w języku białoruskim (literackim lub gwarowym) gawędy autorskiej, bądź opartej na dowolnej wypowiedzi literackiej. Program imprezy składał się z pokazu multimedialnego prezentującego historię poprzednich edycji konkursu, części konkursowej oraz koncertu szkolnego zespołu „Zniczka”. Swoją obecnością zaszczycił nas m. in. radca Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Juryj Kułabuchau. Konkurs odbywał się na dosyć wysokim poziomie, a poszczególni gawędziarze prześcigali się
w pomysłach, aby zaintrygować publiczność oraz zdobyć uznanie w oczach komisji oceniającej. Najwyższe laury uzyskali uczniowie z Nowego Kornina, Narwi, Narewki, Białowieży oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 i Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce.

linia2

Back to top