Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

erasmus projekt

W zespole Szkół  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce w ramach realizowanego projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy" realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Erasmus+ w okresie od listopada 2018r. do lutego 2019r. odbywały się zajęcia nauki białoruskich tańców ludowych. W zajęciach, które odbywały się w ramach lekcji wychowania fizycznego, języka mniejszości narodowej i historii i kultury mniejszości mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie klas trzecich liceum przygotowujący taniec Lawonicha tradycyjnie wykonywany na Studniówce szkolnej również mogli doskonalić swoje umiejętności w ramach tych zajęć.

Efekty realizowanego działania mogliśmy więc podziwiać podczas tegorocznej Studniówki,  ale również w czasie Dni Gościnnych szkoły czy podczas zabaw w Dniu Wiosny.

Dzięki realizowanemu działaniu udało się przybliżyć społeczności naszej szkoły tradycyjną kulturę naszego regionu.

linia

У Комплексе школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы ў рамках праекта «Нацыянальныя меншасці багаццем Еўропы», які праводзіцца ў рамках фінансавання з Праграмы Erasmus+ у перыяд з лістапада 2018 года да лютага 2019 года вяліся заняткі па вывучэнню беларускіх народных танцаў. У занятках, якія былі праведзены ў рамках урокаў фізічнай культуры, мовы меншасці і гісторыі і культуры меншасці маглі ўдзельнічаць усе вучні школы. Вучні класаў трэціх ліцэя, якія рыхтавалі Лявоніху, якая традыцыйна выконваецца на Стадзёнцы  мелі таксама магчымасць дасканаліць свае ўмеласці ў рамках гэтых заняткаў.

Вынікфмі гэтага дзеяння мы маглі захапляцца падчас сёлетняй Стадзёнкі, а таксама ў час Гасцінных Дзён ці ў час гульні ў Дзень Вясны.

Дзякуючы гэтаму дзеянню атрымалася прыблізіць нашай школьнай супольнасці традыцыйную культуру нашага рэгіёну.

каардынатар праекта Анна Хомчук

linia2

DSC_1756
DSC_1770
DSC_1944
DSC_2240
DSC_2243
DSC_2246
DSC_2252
DSC_2257
Obraz 004
Obraz 005
Obraz 006
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Back to top