Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

W bieżącym roku szkolnym, wspólnie z Białowieskim Parkiem Narodowym, napisaliśmy autorski projekt transgraniczny dotyczący ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego naszego regionu. Partnerami po stronie białoruskiej została szkoła średnia w Pińsku oraz Fundusz Rezerwaty Obwodu Brzeskiego.
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie wysoko oceniło nasz projekt i przyznało dotację w pełnej wnioskowanej kwocie, maksymalnej dla obecnej sesji wniosków - ok. 60 000 euro ( ponad 240 000 zł)
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej w odniesieniu do cennych walorów przyrodniczych obu regionów: Puszczy Białowieskiej i Polesia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną, stanowiącą cenne dobro o charakterze kulturotwórczym. Projekt jest szczególnie ciekawy ze względu na jego etno-przyrodniczy charakter. Połączenie zagadnień kultury, tradycji oraz przyrody pozwala na udział uczniów o różnorodnych zainteresowaniach. W założeniach działania projektu mają na celu uświadomienie mieszkańców obu regionów, w jaki sposób można wykorzystywać cenne użytkowo gatunki roślin, jednocześnie zapewniając im ochronę w naturalnych siedliskach oraz propagować uprawy wybranych gatunków roślin, jako alternatywy dla ich pozyskania w naturalnych siedliskach. Ciekawe będzie z pewnością wyszukiwanie starych receptur ziołolecznictwa z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia.

Działania, które zaplanowaliśmy w ramach projektu to m.in.
1. Szkolenia dla nauczycieli z naszego liceum i szkoły w Pińsku związane z tematyką projektu.
2. Warsztaty dla uczniów obu partnerskich szkół, którzy będą uczestnikami projektu.
3. Działania/akcje uczniów realizowane pod kierunkiem nauczycieli.
4. Stworzenie Centrów Edukacyjnych w obu partnerskich szkołach
5. Obóz naukowy dla uczniów obu szkół pod kierunkiem specjalistów – naukowców i praktyków.
6. Festiwal Nauki – wydarzenie o charakterze otwartym, podsumowujące działania projektu.

Rekrutację uczniów do projektu rozpoczynamy w roku szkolnym 2019/2020 !

Wszystkich obecnych i przyszłych uczniów naszego liceum zapraszam do śledzenia informacji na stronie www szkoły i fb.

Alina Plis - szkolny koordynator projektu

Back to top