Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Dnia 15 maja 2019 r. uczniowie klas pierwszych mieli możliwość uczestniczenia w II Naukowym Spotkaniu Studenckim w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Tematem tegorocznej sesji była analiza bardzo ważnego zagadnienia: "Dlaczego niektóre gatunki roślin zanikają na obszarach leśnych – przyczyny i ocena stanu i możliwości przeciwdziałania”. Spotkanie miało charakter konkursowej prezentacji, w której studenci prezentowali różnorodne zagadnienia analizujące temat wiodący. Jako główne powody wymierania roślin w zbiorowiskach leśnych uznano:
- ocieplenie klimatu i przesunięcie stref klimatycznych
- istnienie gatunków silnie konkurencyjnych (czasem wręcz inwazyjnych), które wypierają rośliny rodzime
- zaburzenia gospodarki wodnej, w związku z tym spadek poziomu wód i towarzyszące temu wymieranie gatunków wrażliwych na sezonowe niedobory wody.
Uczestnicy spotkania bardzo różnie ocenili prezentacje. Nie wszyscy odnaleźli się w formie jaką zaproponowano uczestnikom, wymagającą skupienia i dość dużego zasobu wiedzy z biologii, geografii czy chemii. Pojawiły się również pozytywne komentarz na temat spotkania np.:

„Prezentacje bardzo ciekawe, przedstawione w prosty i dość łatwy sposób do zrozumienia. Podobało mi się to że prezentacje były autorstwa studentów!” Ola Chilimoniuk kl. I A

„Najciekawsza prezentacja dotyczyła występowania cisa pospolitego (Taxus baccata), pokazywała zagrożenia jakie czyhają na ten gatunek oraz ukazywała sposoby przeciwdziałania zanikaniu cisa w ekosystemach leśnych. „ Marta Owłasiuk kl. I A

Udział uczniów naszego liceum w II Naukowym Spotkaniu Studenckim w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce jest elementem współpracy szkoły z tą uczelnia. Zaplanowano dalsze działania zarówno w bieżącym jak i w przyszłym roku szkolnym.

Alina Plis

linia2

20190515_100016
20190515_100353
20190515_100623
20190515_101803
20190515_105549
20190515_111111(0)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Back to top