Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

19 stycznia 2020 r. o godzinie 18 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej rozpoczęła się jedna z najważniejszych w życiu każdego ucznia liceum uroczystości, jaką jest bal studniówkowy. Zebrali się na nim uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Wszystkich zebranych powitała w imieniu rodziców uczniów klas maturalnych Pani Agnieszka Mieniuk. Bal rozpoczął się tradycyjnym uroczystym polonezem, w czasie którego oczom nauczycieli i swoich kolegów zaprezentowali się odmienieni nie do poznania uczniowie we wspaniałych kreacjach. Zgodnie z tradycją naszej szkoły nie zabrakło też tradycyjnego tańca białoruskiego – lawonichi. Następnie prowadzący  uroczystość uczniowie: Magdalena Oniskiewicz i Michał Baczyński, głos oddali zaproszonym gościom: ambasadorowi nadzwyczajnemu i pełnomocnemu Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Panu Władimirowi Czuszewowi, sekretarzowi powiatu hajnowskiego Pani Danucie Roli, redaktorowi naczelnemu „Niwy” Panu Eugeniuszowi Wappie, przewodniczącej Rady Rodziców przy II LO z DNJB w Hajnówce Pani Ewie Moroz – Keczyńskiej i dyrektorowi II LO z DNJB w Hajnówce Panu Igorowi Łukaszukowi. Wszyscy zabierający głos życzyli młodzieży udanej zabawy i sukcesów na egzaminie maturalnym, o którego nieuchronnym zbliżaniu się również nie zapomnieli przypomnieć uczniom. Poza tym starano się uświadomić uczestnikom balu, że wchodzą już w dorosłe życie, ze wszystkimi jego urokami i wyzwaniami.  Głos zabrali także przedstawiciele maturzystów, którzy podziękowali rodzicom za przygotowanie uroczystości, a nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Goście i nauczyciele zostali obdarowani kwiatami. Po godzinie przemówień przyszedł wreszcie czas na zabawę do białego rana.

 

linia2

 

19 студзеня 2020 года а 18 гадзіне, у прыгожа аздобленай гімнастычнай зале, пачалася адна з найважнейшых ў жыцці кожнага ліцэіста ўрачыстасцей, якой з’яўляецца баль, званы стадзёнкай. Сабраліся на ёй вучні матураляных класаў разам са сваімі партнёрамі, настаўнікі, бацькі ды запрошаныя госці. Усіх сабраных, ад імя бацькоў вучняў матуральных класаў, прывітала спадарыня Агнешка Менюк. Баль пачаўся традыцыйным, урачыстым паланезам, у час якога вучні паказаліся ў сваіх цудоўных уборах. Традыцыйна, не адбылося таксама без беларускай народнай лявоніхі. Затым, вядучыя вучні – Магдаліна Аніскевіч і Міхал Бачынскі віталі ганаровых гасцей ды прасілі іх узяць голас, сярод якіх знайшліся: спадар Уладзімір Чушаў – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча, спадарыня Данута Роля – сакратар Павятовага стараства ў Гайнаўцы, спадар Яўген Вапа – галоўны рэдактар тыднёвіка «Ніва», спадарыня Ева Кечынска-Мароз – старшыня Бацькоўскага камітэта пры Белліцэі, спадар Ігар Лукашук – дырэктар школы. Усе яны жадалі моладзі ўдалай забавы ды поспехаў на матуральным экзамене, які няўхільна набліжаецца. У выступленнях гаварылася таксама пра прыемнасці ды адказнасць, якія нясе ў сабе дарослае жыццё. Голас узялі таксама прадстаўнікі матурыстаў, якія падзякавалі бацькам за падрыхтоўку ўрачыстасці, а настаўнікам за труд, пакладзены ў іх адукацыю і выхаванне. Госці і настаўнікі былі абдараваныя кветкамі. Пасля афіцыйнай часткі прыйшоў час на гульню да самай раніцы.

linia2

82299557_486297025641225_20572639944769536_n
82829915_868868130233560_1760508782552547328_n
83085090_584302525482296_1471417269752954880_n
83085958_1062280714139098_6246952214598778880_n
83208513_170851664168548_3461926979844964352_n
83256412_523907521809291_5849155706602651648_n
83371416_1092296301162616_1716830026009149440_n
83406514_462309061342685_1932914052623761408_n
83718900_2254519894651167_7638947541819588608_n
83890324_130608761444848_2717035730659442688_n
84138384_880134089082210_7509851300327063552_n
84385570_643885909486587_7486377349844303872_n
84429123_170189414242725_8454906644189413376_n
84748520_164142444999335_8046140265733292032_n
DSC_5133
DSC_5134
DSC_5135
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Back to top