Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Tradycją naszej szkoły stało się już nie tylko prowadzenie lekcji na odległość, ale także organizowanie uroczystości szkolnych on – line. Taką formę przybrało także zakończenie roku szkolnego 2019/20. Uroczystość przebiegała trzyetapowo. O godzinie 9.00 przed monitorami swoich komputerów, laptopów i telefonów komórkowych zgromadzili się nauczyciele i uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej, o godzinie 9.30 to samo zrobili uczniowie klas pierwszych po gimnazjum, natomiast o godzinie 10 ich miejsce zajęli ich koledzy z klas drugich. Prowadzącym uroczystość był Pan Profesor Jan Karczewski. Kolejne spotkania przebiegały według tego samego scenariusza: Najpierw głos zabierał Pan Dyrektor, następnie swoje klasy prezentowali ich wychowawcy, po czym Panowie Dyrektorzy przedstawiali osiągnięcia poszczególnych klas, a na koniec prezentowane były przygotowane przez uczniów okolicznościowe filmiki. Na pożegnanie Pan Dyrektor Igor Łukaszuk życzył zebranym udanych wakacji i możliwości spotkania się po wakacjach w szkole, aby rozpocząć naukę już w tradycyjnej formie.

Back to top