Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Zakończyła się już tegoroczna XXVII Edycja Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce. Ze względu na zaostrzenia sanitarne jej dwa ostatnie etapy przebiegały nieco inaczej niż zazwyczaj. Część pisemną uczniowie wykonywali w salach lekcyjnych, natomiast część ustna odbywała się w formie wideokonferencji na platformie internetowej. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że mamy dwie laureatki – Martę Niesteruk (3C) i Juliannę Masalską (2c) oraz aż 14 finalistów: Daria Zabrocka (1b), Bartosz Jakoniuk i Anna Kędyś (1c), Katarzyna Stańko, Paulina Dmitruk, Aleksandra Kierdelewicz, Natalia Sienkiewicz, Martyna Kierdelewicz (2a), Lidia Baranicz, Martyna Białowieżec, Dominika Dmitruk (2B), Jakub Kazimiruk, Emilia Skiepko (2C), Gabriela Niepogoda (3B).
Zarówno laureaci jak i finaliści będą zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka białoruskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu. Ponadto laureaci otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, bądź zostaną przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na wiele atrakcyjnych kierunków prestiżowych uczelni w kraju. Na niektórych kierunkach studiów podobnie zostaną potraktowani finaliści. Status finalisty lub laureata olimpiady często stanowi podstawę do aplikowania o stypendia z różnych źródeł.

Закончыўся ўжо сёлетні XXVII выпуск Алімпіяды па беларускай мове. З увагі на санітарны рэжым яе два апошнія этапы адбываліся крыху інакш чым заўсёды. Пісьмовую частку вучні пісалі ў класах, а вусна адказвалі за дапамогай інтэрнет-платформы. Пасля падвядзення вынікаў аказалася, што ў нас дзве лаўрэаткі – Марта Нестарук (3Ц) і Юльянна Масальская (2ц) ды ажно 14 фіналістаў: Дар’я Заброцкая (1б), Барташ Яканюк і Анна Кэндысь (1ц), Кацярына Станько, Паўліна Дмітрук, Аляксандра Кердалевіч, Наталля Сянкевіч, Мартына Кердалевіч (2а), Лідзія Бараніч, Мартына Белавежац, Дамініка Дмітрук (2Б). Якуб Казімірук, Эмілія Скепка (2Ц), Габрыеля Непагода (3Б).
Як лаўрэаты, так і фіналісты будуць звольнены з матуральнага экзамену па беларускай мове і атрымаюць самыя высокія ацэнкі ў яго вуснай і пісьмовай частках. Усе пераможцы алімпіяды будуць мець льготы ў час паступлення на вышэйшыя навучальныя ўстановы, а таксма ўсе яны могуць хадайнічаць за стыпендыю з усялякіх фондаў.

linia2

_DSC0034
_DSC0033
_DSC0032
_DSC0035
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top