Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Już po raz kolejny zmuszeni zostaliśmy do zorganizowania uroczystości pożegnania uczniów klas trzecich w formie on – line. Tegoroczne spotkanie na Zoomie rozpoczęło się 30 kwietnia o godzinie 10 i zgromadziło na monitorach komputerów prawie wszystkich tegorocznych abiturientów i nauczycieli naszej szkoły. Już w czasie logowania się młodzieży Pan Dyrektor starał się przywitać każdego ucznia po imieniu. Uroczystość poprowadził Pan Profesor Roman Daniluk. Po przywitaniu zebranych zaprosił wszystkich do obejrzenia prezentacji przypominającej przebieg trzyletniej nauki w liceum, a w jej ramach obejrzenia wybranych zdjęć z uroczystości szkolnych, wyjazdów i niestandardowych zajęć. Zwieńczeniem prezentacji stało się nagranie okolicznościowej piosenki przygotowanej przez grupę uczniów z klasy III B. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Pana Dyrektora Igora Łukaszuka zakończone odczytaniem listu skierowanego do tegorocznych abiturientów hajnowskich szkół przez hajnowskiego starostę Pana Andrzeja Skiepkę. Z kolei głos zabrał Pan Wicedyrektor Dariusz Musiuk, prezentując osiągnięcia uczniów poszczególnych klas za okres trzech lat nauki oraz odczytując nazwiska rodziców nagrodzonych listem gratulacyjnym za dobre wyniki w nauce ich dzieci. Po omówieniu dokonań każdej klasy głos zabierali ich wychowawcy, odczytując nazwiska wszystkich swoich uczniów, którzy ukończyli naukę w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. W bieżącym roku szkolnym zaszczyt ten przypadł w udziale Pani Profesor Alinie Plis – wychowawczyni klasy III A, Panu Profesorowi Janowi Karczewskiemu – wychowawca klasy III B, i Pani Profesor Annie Wasiluk – wychowawczyni klasy III C. Po nauczycielach głos zabrali uczniowie. Najpierw podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie skierowali do nauczycieli przedstawiciele uczniów klas trzecich. Z kolei po nich głos zabrali wybrani uczniowie klas II, żegnając serdecznie swoich starszych kolegów i życząc im wytrwałości na dalszej drodze życia. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzących świąt prawosławnej Wielkanocy. Abiturientom pozostało już tylko zgłosić się do szkoły po świadectwo ukończenia liceum i zdać maturę, czego im serdecznie życzymy.

Back to top