Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

img 279416 listopada 2017 r. po raz XIII., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.

 Podczas konkursu pomagali uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

W tym roku po raz drugi w historii edycji konkursu uczestniczyli wyjątkowi goście - uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafiach na Białorusi. Byli to uczniowie szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego oraz parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku, parafii św. Jerzego w Krasnosielskij, parafii Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej w Grodnie, parafii św. Eliasza w Mostach (Białoruś).

W tym roku do Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej przystąpiło 150 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż,) z Warszawy oraz z Białorusi. Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VII szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Michała Niegierewicza w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Piękne recytacje poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli poznać nowych poetów i ich twórczość, ale także przy ikonie i blasku świec wspólnie przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 24 XI 2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 16.00

 Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
Członkowie:
Ks. Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu hajnowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Pani Irena Ignatowicz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce
Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
przyznała naszym uczniom następujące miejsca:

I MIEJSCE – Aleksandra Busłowska kl. I, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

I MIEJSCE – Natalia Waśko, kl. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE – Dominika Puc, kl. II Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

 

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

ks. Andrzej Busłowski
zdjęcia: ks. Andrzej Busłowski i Agnieszka Tarasiuk


 

IMG_2263
IMG_2457
IMG_2478
IMG_2630
IMG_2699
IMG_2781
IMG_2794
IMG_2819
IMG_2849
1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Back to top