Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

2017 12 07Dnia 21 listopada 2017 r. grupy klas II i III LO, zarówno uczących się języka polskiego w zakresie rozszerzonym, jak i podstawowym, wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. Zostały one przeprowadzone w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce przez dr Małgorzatę Ocytko.

Temat pierwszej części wykładów skupił się wokół naszego wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza. Pani Ocytko przedstawiła nam go jako poetę trzech narodów, jak również wyjaśniła w ujęciu historycznym, na jakich podstawach powstała ta peryfraza. Równolegle z kwestią tożsamości narodowej Mickiewicza przybliżono nam także tło historyczne wielu wydarzeń, które miały wpływ na to, iż aż trzy narody uznają autora słynnego „Pana Tadeusza” za swojego wieszcza. Kolejna część wykładu poświęcona została z kolei już stricte tematom historycznym, dokładniej m.in. grodzieńskiej i wileńskiej szlachcie zaściankowej. Dr Ocytko przybliżyła nam ich charakterystykę, losy w wielu przełomowych momentach w dziejach Europy, jak i posłużyła się konkretnymi przykładami wschodnich rodzin szlacheckich, których ciekawe dzieje zapisały się na kartach historii.

Wykłady z pewnością poszerzyły naszą wiedzę na temat postrzegania Adama Mickiewicza przez inne narody, jak i historii bliskich nam regionów.

Wiktoria Domańska,kl. II A

 

 

Back to top