Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

W ramach jubileuszu 75-lecia szkoły odbyło się kolejne interesujące spotkanie. Tym razem naszym gościem był człowiek, którego można nazwać legendą liceum. Absolwent, były nauczyciel fizyki oraz były wicedyrektor „Białorusa” pan Aleksander Ławrynowicz. Jak przystało na znakomitego pedagoga, nasz gość szybko nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Opowiadał o swojej nauce, wartościach wyniesionych ze szkoły oraz pracy z uczniami, w której zdarzały się również sytuacje zabawne. Zapewne wielu naszym uczniom to sympatyczne, ekspresywne i oryginalne spotkanie na długo pozostanie w pamięci.


У рамках юбілея 75-годдзя школы адбылася чарговая цікавая сустрэча. Гэтым разам нашым госцем быў чалавек, якога можна назваць легендай ліцэя. Выпускнік, былы настаўнік фізікі, а таксама былы віцэдырэктар «Беларуса» спадар Аляксандр Лаўрыновіч. Як выпала на выдатнага педагога, наш госць даволі хутка наладзіў кантакт з моладдзю. Ён расказваў пра сваю вучобу, вартасцях, якія вынес са школы, а таксама пра настаўніцкую працу, у якой здараліся таксама і смешныя сітуацыі. Пэўна, шматлікім нашым вучням, гэтая сімпатычная, экспрэсіўная і арыгінальная сустрэча на доўгі час астанецца ў памяці.

linia2

_DSC8472
_DSC8473
_DSC8474
_DSC8475
_DSC8477
_DSC8478
_DSC8479
_DSC8480
_DSC8483
_DSC8489
_DSC8492
_DSC8505
_DSC8511
_DSC8515
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Back to top