Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Jak co roku, ósmoklasistów czeka ogromne wyzwanie w postaci konieczności dokonania wyboru szkoły średniej. Nasza placówka tradycyjnie stara się w tym uczniom szkoły podstawowej pomóc. W tym celu zorganizowaliśmy 24 kwietnia Dni Otwarte. Skorzystała z nich młodzież ze szkół podstawowych z Hajnówki, Białowieży i Dubin. Goście kierowani byli najpierw do szkolnej auli, gdzie witał się z nimi i prezentował szkołę Pan Dyrektor Igor Łukaszuk w asyście Pana Cezarego Szykuły. Następnie ósmoklasiści oprowadzani byli przez swoich starszych kolegów po naszej szkole, która na ten dzień udostępniła swoje najcenniejsze zasoby. Na poszczególnych piętrach czekały na nich stoiska tematyczne, przy których mogli się zapoznać ze specyfiką przedmiotów nauczanych w naszej szkole na poziomie rozszerzonym, jak też działalnością pozalekcyjną. W szkolnej stołówce prezentowały się przed gośćmi szkolne zespoły artystyczne – Zniczka i Lawonicha. Zwiedzanie szkoły kończyło się w szkolnej bibliotece. Kolejnego dnia zajrzeli do naszej szkoły jeszcze uczniowie z Czyż. Młodzieży, która nas odwiedziła, życzymy udanych wyborów przyszłej ścieżki edukacyjnej i liczymy na to, że spotkamy się we wrześniu.


Як і кожны год, васьмікласнікі сутыкаюцца з вялікай праблемай у выглядзе выбару сярэдняй школы. Наша ўстанова традыцыйна стараецца дапамагчы ў гэтым вучням пачатковых класаў. З гэтай мэтай 24 красавіка мы арганізавалі Дні адкрытых дзвярэй. Імі скарысталася моладзь з пачатковых школ у Гайнаўцы, Белавежы і Дубінах. Спачатку гасцей накіроўвалі ў актавую залу, дзе іх вітаў і прадстаўляў школу спадар дырэктар Ігар Лукашук у садзейнічанні спадара Цэзарыя Шыкулы. Затым нашыя ліцэісты праводзілі васьмікласнікаў па школе, якая на гэты дзень паказвала свае ўсе каштоўнасці. На кожным паверсе гасцей чакалі тэматычныя стэнды, дзе можна было пазнаёміцца са спецыфікай прадметаў, якія вывучаюцца ў нашай школе на павышаным узроўні, а таксама з пазакласнай працай. У школьнай сталовай перад гасцямі выступілі школьныя мастацкія калектывы – «Знічка» і «Лавоніха». Наведванне школы завяршалася ў школьнай бібліятэцы. На наступны дзень у нашу школу завіталі вучні з Чыжоў. Усім маладым людзям, якія завіталі да нас, жадаем удалага выбару далейшага адукацыйнага шляху і спадзяемся сустрэцца ў верасні.

linia2

Back to top