Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Wszystko na tym świecie ma swój koniec – także nauka w naszej szkole. 26 kwietnia po raz kolejny pożegnaliśmy uczniów klas czwartych. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12, gdy zabrzmiał ostatni dzwonek w ich szkolnej karierze. Wtedy do auli weszli abiturienci na czele ze swoimi wychowawcami: Panią Śnieżyną Plis, Panią Marzeną Sapieżko i Panią Grażyną Miszczuk. Czekali już tam na nich nauczyciele, rodzice i przedstawiciele klas młodszych. Uroczystość poprowadził Pan Profesor Cezary Szykuła. Po wysłuchaniu hymnu miało miejsce przekazanie sztandaru młodszemu pocztowi, po czym głos zabrał Pan Dyrektor Igor Łukaszuk, gratulując ukończenia szkoły, życząc sukcesów na dalszej drodze życia oraz przypominając, że mury tej szkoły zawsze będą stały dla absolwentów otworem. Ponadto w imieniu Starosty Hajnowskiego Pana Andrzeja Skiepki Pan Dyrektor wręczył nagrodę najlepszemu uczniowi klasy czwartej, którym w tym roku okazał się Gabriel Smyk. Do życzeń Pana Łukaszuka przyłączyła się także Pani Dorota Romaniuk, przewodnicząca Rady Rodziców. Teraz przyszedł czas na wspomnienia, do których okazją stała się prezentacja przygotowana przez Martę Czurak i Jagnę Samojlik i podsumowująca czteroletni pobyt abiturientów w szkole. Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie dyplomów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, za działalność w wolontariacie, sporcie, Zniczce i honorowe oddawanie krwi. Wreszcie głos zabrali sami abiturienci, którzy ustami Jagny Samojlik i Jakuba Niczyporuka wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Na koniec przyszedł czas na najważniejszy moment uroczystości, jakim stało się wręczenie świadectw ukończenia licem. Gdy już abiturienci stali się absolwentami, mogli jeszcze wysłuchać głosu przedstawicieli swoich młodszych kolegów, po czym wręczyli symboliczne kwiaty nauczycielom i rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami. Tegorocznym czwartoklasistom życzymy połamania piór na maturze i spełnienia ich życiowych marzeń. Pamiętajcie, że zapisaliście się na stałe w historii tej szkoły.


Усё ў гэтым свеце мае канец - у тым ліку і навучанне ў нашай школе. 26 красавіка мы ў чарговы раз развітваліся з вучнямі чацвёртых класаў. Урачыстасць пачалася ў 12 гадзін, калі празвінеў апошні званок у іх школьным жыцці. Затым у залу ўвайшлі абітурыенты на чале са сваімі выхавацелямі: спадарыняй Сняжынай Пліс, спадарыняй Мажэнай Сапежка і спадарыняй Гражынай Мішчук. Там іх ужо чакалі настаўнікі, бацькі і прадстаўнікі малодшых класаў. Цырымонію вёў спадар прафесар Цэзары Шыкула. Пасля выслухання гімна, адбылася перадача школьнага сцяга прадстаўнікам малодшых класаў. Затым голас узяў спадар дырэктар Ігар Лукашук, які павіншаваў чацвёртакласнікаў з заканчэннем школы, пажадаў ім поспехаў у далейшым жыццёвым шляху і нагадаў, што сцены гэтай школы заўсёды будуць для іх адкрыты. Акрамя таго, ад імя гайнаўскага старосты Анджэя Скепкі дырэктар уручыў узнагароду лепшаму вучню чацвёртага класа, якім сёлета стаў Габрыэль Смык. Да пажаданняў спадара Лукашука далучылася і старшыня бацькоўскай рады спадарыня Дарота Раманюк. Надышоў час успамінаў, нагодай для якіх стала прэзентацыя Марты Чурак і Ягны Самойлік, якая падвяла вынікі чатырохгадовага знаходжання выпускнікоў у школе. Наступным пунктам цырымоніі было ўручэнне дыпломаў за поспехі ў алімпіядах і конкурсах, за валанцёрства, спорт, знічку і ганаровае донарства. Напрыканцы выступілі самі выпускнікі і праз Ягну Самойлік і Якуба Нічыпарука выказалі ўдзячнасць настаўнікам за старанне, прыкладанае ў іх навучанне і выхаванне. Нарэшце надышоў самы важны момант цырымоніі — уручэнне атэстатаў аб заканчэнні школы. Нашыя выпускнікі яшчэ змаглі паслухаць выступлення прадстаўнікоў малодшых класаў, пасля чаго ўручылі настаўнікам сімвалічныя кветкі і разышліся ў класныя кабінеты на сустрэчы з выхавацелямі. Жадаем сёлетнім чацвёртакласнікам поспехаў на выпускных экзаменах і здзяйснення сваіх жыццёвых мар. Памятайце, што вы сталі пастаяннай часткай гісторыі гэтай школы.

linia2

Back to top