Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

W poniedziałek – 29 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy na piątej lekcji zebrali się w szkolnej auli, by wysłuchać po raz kolejny prelekcji przygotowanej przez szkolnego pasjonata historii Mateusza Pleskowicza pod kierunkiem Pani Profesor Elżbiety Seweryn. Mateusz przybliżył zebranym okoliczności uchwalenia tego niezwykle ważnego dokumentu, wzbogacając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną i przybliżając klimat epoki swoim strojem. Na zakończenie wykładu prowadzący przeprowadził krótki quiz, by sprawdzić stopień przyswojenia przez uczniów przekazywanej im wiedzy. Dziękujemy naszemu koledze za cenną lekcję historii, gratulujemy uzyskania tytułu finalisty w Ogólnopolskiej Olimpidzie Przedmiotowej” Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” i życzymy kolejnych sukcesów.


У панядзелак, 29 красавіка, у нашай школе адзначылі 233-ю гадавіну прыняцця Канстытуцыі 3 Mая. На цырымоніі прысутнічалі вучні першых і другіх класаў, якія сабраліся ў школьнай актавай зале на пятым уроку, каб яшчэ раз паслухаць лекцыю, падрыхтаваную школьным аматарам гісторыі Матэвушам Плесковічам пад кіраўніцтвам спадарыні прафесар Эльжбеты Сэвэрын. Матэвуш патлумачыў прысутным абставіны прыняцця гэтага надзвычай важнага дакумента, узбагаціўшы сваю прамову мультымедыйнай прэзентацыяй і прадставіўшы атмасферу эпохі сваім адзеннем. У канцы лекцыі вядучы правёў невялікую віктарыну, каб праверыць узровень засваення вучнямі прадастаўленых ім ведаў. Дзякуем нашаму сябру за каштоўны ўрок гісторыі, віншуем з атрыманнем звання фіналіста Агульнапольскай прадметнай алімпіяды «Лёс салдата і гісторыя польскай зброі» ды жадаем далейшых поспехаў.

linia2

_DSC8935
_DSC8938
_DSC8939
_DSC8940
_DSC8943
_DSC8947
_DSC8949
_DSC8956
_DSC8961
_DSC8962
_DSC8967
_DSC8970
_DSC8977
_DSC8978
_DSC8980
_DSC8981
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Back to top