Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/22
INFORMACJE I PROCEDURY REKRUTACYJNE
KRYTERIA REKRUTACJI
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU Z DWUJĘZYCZNYM NAUCZANIEM
WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW SP O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 loading...

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
 

LP ETAPY REKRUTACJI  Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym 
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyod 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
 2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandydujeod 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
 
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów do 14 lipca 2021 r.do 5 sierpnia 2021 r.
 4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.16 sierpnia 2021 r.
 5Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
 6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r.

Back to top