Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

  INFORMACJE I PROCEDURY REKRUTACYJNE
KRYTERIA REKRUTACJI
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU Z DWUJĘZYCZNYM NAUCZANIEM
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 loading...

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
 

LP ETAPY REKRUTACJI  Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym 
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
 1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyod 13 maja 2024 r.
do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

od 23 lipca 2024 r.
do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

 2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 21 czerwca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
 
 3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów do 10 lipca 2024 r.do 29 lipca 2024 r.
 4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r., o godz. 10.006 sierpnia 2024 r., o godz. 10.00
 5Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistydo 19 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
do 9 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00
 6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22 lipca 2024 r., o godz. 10.0012 sierpnia 2024 r., o godz. 10.00

Back to top