nasze naukowe fascynacje baner

Natalia DmitrukNatalia o sobie  – Jestem tegoroczną absolwentką LO z DNJB w Hajnówce. Od zawsze ciekawił mnie otaczający świat. Interesuję się m.in. naukami przyrodniczym. Bliska mi jest okolica mojego miejsca zamieszkania. Lubię obserwować przyrodę. Dlatego w ramach Podlaskiej Olimpiady Biologicznej, podjęłam się próby analizy stanu populacji bociana białego w powiecie hajnowskim. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji okazały się bardzo ciekawe i zachęcam do zapoznania się z nimi.


Tytuł :  „Analiza wybranych cech populacji bociana białego (Ciconia ciconia) na obszarze gminy Hajnówka w sezonie lęgowym 2018r.”

Praca badawcza przygotowana w ramach  Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2018/2019,

Opiekun merytoryczny - Alina Plis

Back to top