Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

2 LOzDNJB

Szkoła liczy:
12 oddziałów (9 - liceum 4-letnie, 3 - liceum 3-letnie)
33 nauczycieli
319 uczniów liceum

Sekretariat:
dyrektor szkoły: mgr Igor Łukaszuk
z-ca dyrektora: mgr Dariusz Musiuk
sekretarz szkoły: mgr Alicja Dzikiewicz

Samorząd Uczniowski:
pełniąca obowiązki opiekuna: mgr Anna Kalinowska
Przewodnicząca: Martyna Kierdelewicz III a
Zastępca: Maria Worończuk III c
Sekretarz: Paweł Dmitruk II c
Skarbnik: Marcin Worończuk I c

Школа налічвае:

12 аддзелаў (4-гадовы ліцэй – 9, 3-гадовы ліцэй – 3)
33 настаўнікаў
319 вучняў

Сакратарыят:

дырэктар школы: мгр Ігар Лукашук
намеснік дырэктара: мгр Дарыюш Мусюк
сакратар школы: мгр Аліцыя Дзікевіч

Школьнае самакіраванне:
Апякун: мгр Анна Каліноўская
Старшыня: Мартына Кердалевіч ІІІ а
Намеснік: Марыя Варанчук ІІІ ц
Сакратар: Павел Дмітрук ІІ ц
Скарбнік: Марцін Варанчук І c

Back to top