Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

2 LOzDNJB

Szkoła liczy:
12 oddziałów (3 - liceum 4-letnie, 9 - liceum 3-letnie)
37 nauczycieli
328 uczniów liceum

Sekretariat:
dyrektor szkoły: mgr Igor Łukaszuk
z-ca dyrektora: mgr Dariusz Musiuk
sekretarz szkoły: mgr Alicja Dzikiewicz

Samorząd Uczniowski:
opiekunowie: Bożena Szokało-Jefimiuk, Kamil Kulik
Przewodnicząca: Gabriela Andrzejuk IIB LO
Zastępca: Mateusz Malisz IIA LO
Sekretarz: Jakub Kazimiruk IC LO
Skarbnik: Ksenia Łukaszuk IIA LO.

Школа налічвае:

12 аддзелаў (4-гадовы ліцэй – 3, 3-гадовы ліцэй – 9)
37 настаўнікаў
328 вучняў

Сакратарыят:

дырэктар школы: мгр Ігар Лукашук
намеснік дырэктара: мгр Дарыюш Мусюк
сакратар школы: мгр Аліцыя Дзікевіч

Школьнае самакіраванне:
апекуны: Бажэна Шакала-Ефімюк, Каміль Кулік
Старшыня: Габрыеля Анджэюк 2Б клас
Намеснік: Mатэвуш Маліш 2A клас
Сакратар: Якуб Казімірук 1Ц клас
Скарбнік: Kсеня Лукашук 2А клас

Back to top