tlo przyrodnicza skarbnica

Celem projektu jest podniesienie świadomości potrzeby ochrony i zachowania cennych zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

 Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” zakłada realizację działań wskazujących alternatywne metody pozyskania roślin użytkowych, częstokroć zagrożonych, z zachowaniem ich stanowisk w naturalnym ekosystemie, tym samym utrzymanie bioróżnorodności.

  Jednocześnie działania projektu mają pokazać relacje człowieka z przyrodą swojej małej Ojczyzny, m.in. poprzez ziołolecznictwo, kulinaria, haft ludowy, tkactwo, folklor i wierzenia. W ramach projektu zostaną podjęte działania wzmacniające współpracę transgraniczną i wymianę dobrych praktyk między obszarami cennymi przyrodniczo.

Dzięki wspólnej realizacji projektu przez Białowieski Park Narodowy oraz Partnerów:

1. II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

2. Powiat Hajnówka

3. Lokalny Środowiskowy Fundusz „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”

4. Państwowa Instytucja Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska”

5. Departament Edukacji Miasta Pińsk

W ramach projektu zespół nauczycieli i uczniów naszego liceum zostanie przygotowany   do prowadzenia tematycznej edukacji w środowiskach szkolnych i wśród społeczności lokalnych w oparciu o:

*Centrum Edukacyjne, które powstanie w naszej szkole

*wydawnictwa adresowane do nauczycieli i edukatorów, tzw. konspekty zajęć, oraz broszura i ulotki skierowane do szerokiego grona odbiorców.

*zajęcia prowadzone przez uczniów i nauczycieli a dotyczące tematyki relacji człowieka z przyrodą dawniej i dziś

Dodatkowo w projekcie zaplanowano realizację:

- transgranicznego szkolenia dla pracowników obszarów ochronnych i nauczycieli, poświęconego poznaniu lokalnej flory, w tym gatunków cennych i zagrożonych, oraz wykorzystania gatunków rodzimych w celach użytkowych. 

-warsztatów dla uczniów obu partnerskich szkół , poświęconych  poznaniu: lokalnej flory, w tym gatunków cennych i zagrożonych, technik stosowanych w botanice, np. przygotowywaniu zielników, technik sporządzania wywiadów oraz poznawaniu wiedzy odnośnie wykorzystania gatunków rodzimych w celach użytkowych.

- cyklu spotkań tematycznych dla młodzieży, poświęconych poznawaniu cennych gatunków roślin, przygotowywaniu i sporządzaniu wywiadów, oraz przygotowywaniu edukacji dla grup rówieśniczych.

- wycieczki tematyczne min do Ciechanowca, Korycin, Studziwod i inne

- transgraniczny obóz „Żyj mądrze z przyrodą”

- transgraniczny  festiwal podsumowujący projekt

Działania projektowe zostały zaplanowane do realizacji od czerwca 2021 do czerwca 2022

Back to top