Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

ministerstwo kultury

W XII 2017 roku zakończył się cykl warsztatów teatralnych, w trakcie których kilkuset uczniów z czterech podlaskich miejscowości: Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Orli i Kolna poznawało tajemnice teatru.
- Takie spotkania to za każdym razem tajemnica. Chociaż zajmuję się nimi od lat, to ciagle z wielką ciekawością czekam czym się tym razem zakończą, kto zachwyci się teatrem, jak rozwinie się to wspólne poszukiwanie – przyznaje Dariusz Skibiński ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”.- Dla nas wszystkich: dla mnie jako prowadzącego i słuchaczy – to też olbrzymie wyzwanie, ale i szansa na lepsze poznanie siebie i swojego potencjału.

To bardzo ciekawe spotkania

mówią uczestnicy

 

 

program regionalny unia europejska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE –„AKADEMIĄ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2017 do 30.06.2018r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości u 252 uczniów/uczennic oraz uzupełnienie kompetencji 30 nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Uczniowie/uczennice będący uczestnikami Projektu otrzymują wsparcie w postaci wybranych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych (z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z matematyki, zajęć matematyczno-fizycznych lub biologiczno-chemicznych), biorą też udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego, zajęciach pobudzających kreatywność i umiejętności szybkiego uczenia się oraz w zajęciach zwiększających w uczestnikach poziom inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

W ramach projektu dla uczniów/uczennic ZSzDNJB w Hajnówce zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do wybranych ośrodków naukowych.

Nauczyciele/nauczycielki wezmą udział w zajęciach doskonalących kompetencje zawodowe, sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych oraz postaw społecznych. Będą uczestnikami 30-godzinnego kursu pt. „Myśleć o szkole” będącego częścią pozytywnie walidowanego projektu innowacyjnego pn. „Pozwolić uczniom myśleć” realizowanego w ramach POKL w latach 2007–2013. Kadra nauczycielska biorąca udział w projekcie będzie nieodpłatnie umieszczać wybrane materiały dydaktyczne wypracowane w trakcie zajęć pozalekcyjnych na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

W ramach Projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej LO wchodzącego w skład ZSzDNJB w Hajnówce. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany zarówno przez LO jak i przez gimnazjum ZSzDNJB w Hajnówce.

Back to top