Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Protokół komisji

z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 13.11.2017 r. dotyczącego zakupu książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce w ramach realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3”

1. Przedmiotem zamówienia była dostawa książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce w ramach realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3”

2. Do udziału w postepowaniu zaproszono niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie zapytania ofertowego drogą mailową, która stanowi integralna część niniejszej dokumentacji.
- Księgarnia „Siedmioróg” 50-427 Wrocław
- Księgarnia internetowa „Gandalf” 91-612 Łódź
- P.H. Kowalska Hurtownia Książek 17-300 Siemiatycze

 

3. W terminie do 17.11.2017r wpłynęła poniższa oferta:  P.H. Kowalska Hurtownia Książek 17-300 Siemiatycze

4. W terminie do 8.11.2017r zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na rozesłane zapytanie ofertowe od Księgarni „ Siedmioróg” i negatywną odpowiedź od Księgarni internetowej „Gandalf” 91-612 Łódź, ponieważ nie mogą przeprowadzić indywidualnej wyceny książek.

5. Biorąc pod uwagę jedną ofertę, zamawiający postanawia, iż wybiera ofertę P.H. Kowalska Hurtownia Książek 17-300 Siemiatycze o wartości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Komisja w składzie:
Irena Ignatowicz
Halina Iwaniuk
Nina Łukasik
Zoja Kulik

 

Back to top