Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJE I PROCEDURY REKRUTACYJNE
KRYTERIA REKRUTACJI
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU Z DWUJĘZYCZNYM NAUCZANIEM
WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW SP O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 loading...

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
 

LP ETAPY REKRUTACJI  Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym 
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyod 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r.
 2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
 
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów do 13 lipca 2022 r.do 4 sierpnia 2022 r.
 4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 r., o godz. 10.0016 sierpnia 2022 r., o godz. 10.00
 5Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 21 lipca 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022 r.
do 19 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
 6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych1 sierpnia 2022 r., o godz. 10.0022 sierpnia 2022 r., o godz. 10.00

Back to top