Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

1264


71 123


 ZALETY NAUKI W NASZEJ SZKOLE

 • Osiągamy ponadprzeciętne sukcesy edukacyjne w skali województwa i kraju.
 • Od kilku lat uzyskujemy tytuł „Srebrnej Szkoły" w rankingu Perspektyw, dotyczy to również roku 2020.
 • w Głównym Rankingu Liceów Ogólnokształcących od wielu lat szkoła plasuje się w czołówce liceów w województwie podlaskim.
 • w Rankingu Olimpijskim Perspektyw szkoła zajęła 5 miejsce w województwie i 29 miejsce w Polsce.
 • Szczycimy się tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”.
 • Bardzo dobrze przygotowujemy do  egzaminu maturalnego.
 • 91,4 % zdawalności matur w 2019 r., (przy 89 % w województwie ).
 • Nasi uczniowie mają wpływ na tworzenie swójego profilu edukacyjnego – dajemy możliwość wyboru rozszerzeń.
 • Realizujemy autorski program indywidualnego wsparcia uczniów, przygotowujących się do konkursów przedmiotowych i olimpiad.
 • Oferujemy szególną opiekę uczniom ukierunkowanym na sukcesy naukowe (laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są objęci wsparciem opiekuna naukowego - mentora).
 • Mamy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.
 • Posiadamy doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, zakupiony w ramach projektu unijnego nowoczesny sprzęt laboratoryjny i doświadczalny).
 • Współpracujemy z Politechniką Białostocką – możliwość korzystania z laboratoriów do prowadzenia niektórych zajęć, współpraca z kadrą naukową.
 • Jesteśmy wyjątkowi – nasi uczniowie uczą się języka białoruskiego oraz poznają kulturę i historią regionu. Znajomość języka białoruskiego, to jeden z niezaprzeczalnych atutów naszych absolwentów.
 • Podchodzimy z szacunkiem do białoruskiego dziedzictwa oraz wielokulturowości Podlasia.
 • Dajemy poczucie bezpieczeństwa dla uczniów i tworzymy przyjazną atmosferę.
 • Dysponujemy nowoczesną, skomputeryzowaną biblioteką szkolną z przestronną czytelnią.
 • W naszej szkole zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, orliku, lodowisku, w siłowni oraz na basenie. Szkoła ma bezpośredni dostęp do pływalni miejskiej.
 • Współpracujemy ze szkołami średnimi w Wilnie, Puńsku, Pińsku i Hattstedt (wyjazdy edukacyjne, wymiany uczniowskie, wspólne projekty).
 • Realizujemy projekty unijne (Erasmus+, projekty transgraniczne).
 • Dajemy możliwość wyboru nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego i francuskiego.
 • Dbając o wysoki poziom nauczania i osiągając liczne sukcesy, troszczymy się także o komfort i przyjazną przestrzeń dla naszych uczniów – kawiarenka szkolna, aula, czytelnia.
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI
 

LP ETAPY REKRUTACJI  Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyod 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
 2Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowejod 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
3Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcieod 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów do 4 sierpnia 2020 r.
 5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.
 6Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
 7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

OFERTA EDUKACYJNA
KRYTERIA REKRUTACJI
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU Z DWUJĘZYCZNYM NAUCZANIEM
WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW SP O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 PREZENTACJA

Back to top