Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

126471 123

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 22.06.2018.

OFERTA EDUKACYJNA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY, PRÓBY DO WYKONANIA
OTWARTE ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
TERMINY REKRUTACJI DO II LO Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY SPORTOWEJ

I. WALORY SZKOŁY

 • Osiągamy ponadprzeciętne sukcesy edukacyjne w skali województwa i kraju.image157
 • Szczycimy się tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”.
 • Uzyskaliśmy tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”w rankingu Perspektyw:

- w Głównym Rankingu Liceów Ogólnokształcących szkoła wyprzedziła wszystkie licea w południowej części województwa podlaskiego, plasując się na 9  miejscu w województwie i 273 w kraju,

- w Rankingu Olimpijskim Perspektyw  szkoła zajęła 2 miejsce w województwie i 20 miejsce w Polsce;

 • Bardzo dobrze przygotowujemy do  egzaminu maturalnego:
 • 97% zdawalności matur w 2017r, (przy 86% w województwie )
 • 2 miejsce w województwie podlaskim w próbnej maturze z Operonem w 2018 r.
 • Nasi uczniowie sami tworzą swój indywidualny profil edukacyjny – dajemy szeroką możliwość wyboru rozszerzeń.
 • Realizujemy autorski program indywidualnego wsparcia uczniów, przygotowujących się do konkursów przedmiotowych i olimpiad.3
 • Mamy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.
 • Posiadamy doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, zakupiony w ramach projektu unijnego nowoczesny sprzęt laboratoryjny i doświadczalny).
 • Współpracujemy z Politechniką Białostocką – możliwość korzystania z laboratoriów do prowadzenia niektórych zajęć, współpraca z kadrą naukową.
 • Jesteśmy wyjątkowi – nasi uczniowie uczą się języka białoruskiego oraz poznają kulturę i historią regionu. Znajomość języka białoruskiego, to jeden z niezaprzeczalnych atutów naszych absolwentów.
 • Podchodzimy z szacunkiem do białoruskiego dziedzictwa oraz wielokulturowości Podlasia.
 • Dajemy poczucie bezpieczeństwa dla uczniów i tworzymy przyjazną atmosferę.
 • Dysponujemy nowoczesną, skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z przestronną czytelnią.
 • W naszej szkole zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, orliku, lodowisku, w siłowni oraz na basenie. Szkoła ma bezpośredni dostęp do pływalni miejskiej.20170801 121835
 • Podjęliśmy współpracę ze szkołami średnimi w Wilnie, Puńsku i Hattstedt (wyjazdy edukacyjne, wymiany uczniowskie, wspólne projekty).
 • Dajemy możliwość wyboru nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego i francuskiego.
 • Dbając o wysoki poziom nauczania i osiągając liczne sukcesy, troszczymy się także o komfort i przyjazną przestrzeń dla naszych uczniów – kawiarenka szkolna, aula, czytelnia.

 

II. KONKURSY PRZEDMIOTOWE, OLIMPIADY, MATURA

Szkoła zapewnia wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy, a dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.

1. Nasze sukcesy w Olimpiadach w r. szk. 2016/2017

Nazwa Olimpiady

Szczebel / etap

Nazwa osiągnięcia/uzyskane tytuły

XXII Edycja Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

centralny

Laureat – 1 tytuły

Finalista – 10 tytułów

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

centralny

Laureat – 1 tytuł

Finalista – 1tytuł

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

centralny

Laureat – 1 tytuły

Finalista – 4 tytuły

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

okręgowy - dwa województwa

Finalista – 2 tytuły

XIV Olimpiada Języka Niemieckiego

centralny

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

centralny

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Biologiczna

okręgowy

Finalista – 3 tytuły

2.Matura 2016/17 – osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom zdawalności

wyniki matur

III. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.3

 • koło chemiczne
 • koło matematyczne
 • koło biologiczne
 • koło fizyczne
 • koło fotograficzno - filmowe
 • koło języka francuskiego
 • koło dziennikarskie
 • koło ikonograficzne
 • koło wokalne „Zniczka”
 • zespół taneczny
 • zespół teatralny „Drama”
 • zajęcia sportowe

            - piłka siatkowa chłopców

            - piłka siatkowa dziewcząt

 

IV.UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE POPRZEZ DZIAŁANIA SPOŁECZNE  W:dsc 0169

 • Szkolnym Klubie Wolontariusza
 • Szkolnym Kole PCK „Białorus”
 • Samorządzie Uczniowskim.

PROJEKTY

Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy i realizujemy  różnorodne projekty.

1.Projekt europejski „ Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”.

2.Projekt wymiany młodzieży. Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech.

3.Projekt „Czego Sztuka w Puszczy szuka - mobilna akademia teatralna w Puszczy Białowieskiej” organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

4.Konkurs dziennikarski “Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowany w ramach projektu “Puszcza i ludzie”.

5.Projekt Powiatu Hajnowskiego pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi“.

STYPENDIA PRZYZNANE NA ROK SZKOLNY 2017/184

Nasi uczniowie licznie zdobywają i korzystają ze stypendiów:

 • Prezesa Rady Ministrów - 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce
 • Stypendium im. Simony Kossak – 30 uczniów za wysokie wyniki w nauce
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – 5 uczniów za twórczość artystyczną

 

 VII . Interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne realizowane w ostatnich latach.

1.Wycieczki krajowe:

- krajoznawcza w Bieszczady, Tatry;

- przyrodnicza do Ogrodu botanicznego i ZOO w Powsinie;

- kulturalno-oświatowe do teatru, opery w Białymstoku i Warszawie;

- naukowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 1. Wycieczki zagraniczne:zniczka 1

- Zielona Szkoła w Grecji, Włoszech, Hiszpanii;

- Naukowy wyjazd do Londynu;

- Wyjazdy turystyczno-poznawcze do Mińska, Grodna.

 1. Imprezy szkolne:

- Konkurs Gawędy Białoruskiej;
- Piknik z „Białorusem”;

- Dzień Języków Obcych;

- Dni Talentów;

- Dzień Wiosny;

- Spotkanie Noworoczne;

- Dzień Wolontariusza;

-koncerty

-spotkania z ciekawymi ludźmi.

 1. Imprezy sportowe

 -  turniej piłki nożnej o Puchar „BIAŁORUSA”

 - memoriał Mikołaja Wróblewskiego

 

 

Back to top