Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Informujemy, iż zawiązał się Komitet Organizacyjny ds. obchodów jubileuszu szkoły oraz zjazdu absolwentów liceum białoruskiego w Hajnówce. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych nauczycieli oraz byłych uczniów naszej szkoły. Uroczystości zostały zaplanowane na wrzesień 2019.

linia2

Iнфармуем, што заснаваўся Аргкамітэт па справах святкавання юбілея школы ды з’езду выпускнікоў Гайнаўскага белліцэя. Запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх ахвотных настаўнікаў ды былых навучэнцаў нашай школы. Святкаванні пройдуць у верасні 2019 года.

Back to top