Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- język polski, matematyka;

- dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, inny język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie;

Dodatkowo brana jest również pod uwagę ocena z języka białoruskiego.

Back to top