Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Szanowni Państwo, drodzy rodzice.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia, regulującego funkcjonowanie szkół w czasie zawieszenia zajęć w szkole informuję, że w dniu dzisiejszym umieszczony zostanie na stronie szkoły plan zajęć dla uczniów, który będzie wskazywał które z zajęć będą realizowane w formie wideokonferencji, innej formie nauczania zdalnego i w formie pracy samodzielnej uczniów. Realizację tych zajęć rozpoczynamy od czwartku, a dzień dzisiejszy jest dniem wdrażania nowych rozwiązań.
Z chwilą wdrożenia nowego planu rozpocznie się również proces oceniania uczniów i kontrola wywiązywania się z obowiązków, w tym także kontrola uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny. W przypadku braku możliwości korzystania przez ucznia z komputera, możliwe jest także wykorzystanie przez uczniów ze smartfonów (zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze i nie o każdej porze komputer w domu jest dostępny).
Szczegóły co do sposobów oceniania uczniów jak i form pracy podczas zajęć online zostaną przekazane uczniom przez nauczycieli podczas zajęć. W razie potrzeby Państwa kontaktu z nauczycielami, wychowawcami czy też pedagogiem szkolnym zachęcam do korzystania z dziennika elektronicznego Librus. Jest to bardzo skuteczne i na tę chwilę niezawodne narzędzie do komunikacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem.
Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, trudnej i wymagającej adaptacji do nowych realiów sytuacji. Mam przekonanie, że wdrażane w naszym liceum rozwiązania pomogą przejść ten trudny czas z jak najmniejszą stratą dla Państwa dzieci.
Życzę Państwu zdrowia, ale także dużo wytrwałości i hartu ducha w tych niełatwych i wymagających czasach.
Pozdrawiam.
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
Igor Łukaszuk

Back to top