Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

Świadectwa dojrzałości wydawane będą od 11 sierpnia 2020 r. po uprzednim telefonicznym umówieniu na konkretną godzinę.

(numer telefonu do sekretariatu szkoły: 85-682-24-96)

Wytyczne sanitarne dotyczące wydawania świadectw:

1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

2) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.

3) Zaleca się kwitowanie odbioru świadectwa za pomocą własnego długopisu.

4) Przed wejściem do szkoły i wewnątrz budynku obowiązuje zakaz tworzenia skupisk.

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości.

W szczególnych przypadkach można upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa.

Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego upoważnienia (wzór w załączeniu) i dowodu osobistego.

Back to top