Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

Informujemy, iż kandydaci którzy złożyli wniosek do szkoły i uzupełnili go o oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty zostali przyjęci do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce na rok szkolny 2020/2021.

W siedzibie szkoły została wywieszona alfabetyczna lista osób przyjętych.

W razie pytań proszę dzwonić do sekretariatu szkoły (numer telefonu 85-682-24-96).

Back to top