Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Students of II Liceum Ogolnoksztalcace z Dodatkowa Nauka Jezyka Bialoruskiego w Hajnowce participated in a lecture and workshop on Belarusian symbols and mythology.

The meeting took place at the Museum and Center of Belarusian Culture in Hajnówka. The students were acquainted with an extensive presentation on the symbolism of Belarusian patterns. They also had an opportunity to decorate T-shirts with patterns of their choice.

The above-mentioned presentation is attached to the article.


27.05.2021r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie i warsztatach na temat mitologii i symboliki białoruskiej.

Spotkanie odbyło się w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce i było kolejnym działaniem w ramach realizowanego przez szkołę projektu ”Mniejszości narodowe bogactwem Europy” finansowanego z programu Erasmus+.

Uczniowie zostali zapoznani z obszerną i bardzo bogata prezentacją o symbolice wzorów białoruskich przedstawioną przez Panią Agnieszkę Tichoniuk oraz ozdobili koszulki wybranymi przez siebie wzorami.

Efekty pracy warsztatowej wkrótce będą zauważalne na korytarzach naszej szkoły.

W załączeniu do artykułu wyżej wspomniana prezentacja.

Koordynator projektu

Anna Chomczuk


27 мая 2021 года вучні нашай школы прынялі ўдзел у лекцыі і майстар-класах  па беларускай міфалогіі і сімволіцы.

Сустрэча адбылася ў Музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы і стала яшчэ адным мерапрыемствам у рамках школьнага праекта "Нацыянальныя меншасці багаццем Еўропы", які фінансуецца ў рамках праграмы "Эразмус +".

Вучні былі азнаёмлены з шырокай і вельмі насычанай прэзентацыяй сімволікі беларускіх узораў, якую прадставіла спадарыня Агнешка Ціханюк і ўпрыгожылі футболкі ўзорамі на выбар.

Вынікі працы ў час майстар-класаў  хутка будуць прыкметныя ў калідорах нашай школы.

Вышэйзгаданая прэзентацыя прыкладаецца да артыкула.

Каардынатар праекта

Анна Хомчук

06
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
33
37
40
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Back to top