Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” finansowanego przez program Erasmus+ 21.06.2021 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach śpiewu tradycyjnego, tzw. „białego śpiewu”.

Warsztaty odbyły się w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Młodzież naszej szkoły wspólnie z zespołem Żemerwa pod kierownictwem Pani Anny Fionik poznawała techniki tego śpiewu oraz tradycje z nim związane.

Uczestnicy dowiedzieli się o licznych obrzędach Podlasia, różnorodności pieśni i zabaw z nimi związanych.

Nasze licealistki spróbowały swoich sił nie tylko w śpiewie, ale i tańcu. Tak jak za dawnych czasów czynnościom tym towarzyszyły uśmiech, radość i entuzjazm.

Koordynator projektu

Anna Chomczuk  


У рамках школьнага праекта "Нацыянальныя меншасці багаццем Еўропы", які фінансуецца па праграме "Эразмус +" 21 чэрвеня 2021 г., вучні ўдзельнічалі ў традыцыйных майстар-класах г.зв. "белага спеву". Майстар-класы праходзілі ў Музеі малой радзімы ў Студзіводах. Моладзь нашай школы разам з ансамблем "Жемэрва" пад кіраўніцтвам спадарыні Ганны Фіёнік вывучылі тэхніку гэтага спеву і звязаныя з ім традыцыі. Удзельнікі даведаліся пра шматлікія рытуалы Падляшша, разнастайнасць песень і гульняў, звязаных з імі.

Нашы ліэісткі спрабавалі свае сілы не толькі ў спевах, але і ў танцах. Як і ў былыя часы, гэтыя актыўнасці суправаджаліся ўсмешкай, радасцю і энтузіязмам.

Каардынатар праекта Анна Хомчук

202651147_565398364454008_8231202822920183684_n
202760543_204700694868659_8637737471036701624_n
202770900_865955584269085_3623865375906050449_n
202834387_489804478974053_3445179453373257348_n
203918359_1154494391696831_783422029120830442_n
205681910_316300706877029_530711592634866838_n
205766895_498383888048636_6544906889642088035_n
206122082_989117345247591_2115486619822702434_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Back to top