Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

W dniach 18-20 października dyrektorzy, uczniowie oraz nauczyciele II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz szkół partnerskich: Gimnazjum im. Franciszka Skaryny z Wilna i Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Współpracy Szkół.

Spotkanie w Wilnie było okazją do omówienia i podsumowania wszystkich działań lokalnych zrealizowanych przez poszczególnych partnerów projektu oraz działań realizowanych podczas wspólnych spotkań międzynarodowych uczniów i nauczycieli.

Koordynatorzy projektu z 3 szkół przeanalizowali również osiągnięte rezultaty projektu i działania upowszechniające projekt oraz podsumowali działania ewaluacyjne przeprowadzonego we wszystkich szkołach partnerskich.  Ponadto na spotkaniu roboczym koordynatorzy omówili zagadnienia niezbędne do przygotowania raportu końcowego.

Nie zabrakło też czasu na dalsze poznawanie wspólnego historycznego i kulturowego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza końca współpracy szkół partnerskich. W związku z tym dyrektorzy tych szkół podpisali deklarację partnerstwa.  Jesteśmy pewni, że zaowocuje ona kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami.

Koordynator projektu Anna Chomczuk

Back to top