Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

W ramach realizowanego projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” 14 czerwca 2019r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do Krynek. Podczas pobytu w tej małej miejscowości, uczniowie mieli możliwość poznać jej bogatą historię i wielokulturowość.

Swój pobyt rozpoczęliśmy od spotkania w domu Sokrata Janowicza, gdzie została nam przybliżona jego sylwetka twórcza i szlak życiowy.  Nasza przewodniczka przeczytała nam fragmenty książek Vitala Karniluka „Krynki u 1795 – 1918” oraz „Chatniaje  stahodzdzie” Sokrata Janowicza. Następnie uczestnicy udali się na cmentarz prawosławny, gdzie znajduje się mogiła twórcy. Kolejnym etapem spaceru po Krynkach był cmentarz żydowski, gdzie młodzież została zapoznana z historią Żydów zamieszkujących miasteczko Krynki od wielu wieków. Słuchając fragmentów kronik żydowskich młodzież poszerzyła swoją wiedzę o kulturze i tradycjach Żydów. Na trasie wycieczki znalazły się też  synagoga chasydzka, z wystawą upamiętniającą pogrom Żydów oraz ruiny wielkiej synagogi, przy których przewodniczka przybliżyła nam szkolnictwo żydowskie, organizacje kulturalne i polityczne.

Program wycieczki obejmował również wizytę na ulicy Cerkiewnej, gdzie mieliśmy możliwość poznać historię szkolnictwa białoruskiego w Krynkach oraz cerkwi prawosławnej. Zostaliśmy również zapoznani z historią kościoła i parafii rzymsko-katolickiej.

Na rynku głównym – uczestnicy wyjazdu wysłuchali fragmentów kronik dotyczących specyfiki tego miejsca.

Dzień pełen wrażeń zakończył się niesamowitym koncertem w Synagodze Kaukaskiej w języku jidysz oraz języku białoruskim w wykonaniu naszej przewodniczki pani Joanny Czaban i zespołu dziecięcego Zaranka.

koordynator projektu Anna Chomczuk

У рамках праекта "Нацыянальныя меншасці, багаццем Еўропы" 14 чэрвеня 2019 года наша моладзь прыняла ўдзел у паездцы ў Крынкі. Падчас знаходжання ў гэтым маленькім горадзе вучні мелі магчымасць даведацца пра яго багатую гісторыю і шматкультуралізм.

Мы пачалі сваю экскурсію з сустрэчы ў доме Сакрата Яновіча, дзе мы пазнаёміліся з яго творчасцю і жыццёвым шляхам. Наша гід прачытала нам фрагменты кніг Віталя Карнілюка "Крынкі ў 1795 - 1918" і "Хатняе стаходдзе" Сакрата Яновіча. Затым удзельнікі накіраваліся на праваслаўныя могілкі, дзе знаходзіцца магіла творца. Наступным этапам прагулкі па Крынках былі яўрэйскія могілкі, дзе маладыя людзі пазнаёміліся з гісторыяй яўрэяў, якія жылі ў мястэчку Крынкі на працягу многіх стагоддзяў. Слухаючы фрагменты габрэйскіх хронік, моладзь пашырыла свае веды пра культуру і традыцыі яўрэяў. Маршрут таксама ўключыў у сябе хасідскую сінагогу з выставай, прысвечанай пагрому яўрэяў і руіны вялікай сінагогі, ля якой наша гід наблізіла нам габрэйскую адукацыю, распавяла пра культурныя і палітычныя арганізацыі.

Праграма паездкі прадугледжвала таксама наведванне вуліцы Царкоўнай, дзе мы мелі магчымасць даведацца пра гісторыю беларускай адукацыі ў Крынках і праваслаўнай царкве. Мы таксама пазнаёміліся з гісторыяй касцёла і рыма-каталіцкай парафіі.

На галоўным рынку - удзельнікі падарожжа слухалі фрагменты летапісаў пра спецыфіку гэтага месца.

Насычаны уражаннямі дзень завяршыўся цудоўным канцэртам у каўказскай сінагозе на ідышы і па-беларуску ў выкананні нашага гіда Ёанны Чабан і дзіцячага калектыву Заранка.

Каардынатар праекта Анна Хомчук

Back to top