Joomla Monster Education Template

  • Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
    Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
  • ZNICZKA
    ZNICZKA

Aktualności Szkolne

Jubileusz szkoły – 70 lat / Юбілей школы - 70 гадоў2019-04-05

Spotkanie z byłym absolwentem i obecnym nauczycielem szkoły panem Dariuszem Musiukiem. Dnia 26 marca w ramach Jubileuszu Szkoły , na godzinie...

Zajęcia przyrodnicze w Nadleśnictwie Browsk / Прыродазнаўчыя заняткі ў Надлясніцтве Броўск2019-05-16

W środę 15 maja uczniowie pierwszych klas uczący się biologii w zakresie rozszerzonym pojechali do Nadleśnictwa Browsk na zajęcia przyrodnicze....

Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” został zatwierdzony do realizacji! / Праект «Прыродазнаўчая скарбніца па-над межамі» зацверджаны да рэалізацыі!2019-05-13

W bieżącym roku szkolnym, wspólnie z Białowieskim Parkiem Narodowym, napisaliśmy autorski projekt transgraniczny dotyczący ochrony dziedzictwa...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III liceum / Урачыстае завяршэнне навучальнага года ў ІІІ класах ліцэя2019-05-09

Dnia 26 kwietnia 2019 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich liceum, którym przyszło pożegnać się w końcu z murami Liceum z...

Sukces naszych uczennic w XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej !2019-04-15

 Finał etapu wojewódzkiego odbył się w sobotę (6 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W rywalizacji wzięło...

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych / Урачыстае падсумаванне прадметных конкурсаў2019-04-04

2.04.2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla...

Konkurs „Słowo sceniczne” / Конкурс «Сцэнічнае слова»2019-04-03

3 kwietnia br. uczniowie naszego liceum wzięli udział w eliminacjach centralnych konkursu „Słowo sceniczne” organizowanego przez Towarzystwo Kultury...

O szkolnym spocie w audycji "Pad znakam Pahoni" / Аб роліку пра школу ў радыёперадачы «Пад знакам Пагоні»2019-04-02

O pracy nad szkolnym spotem, trudnościach, oczekiwaniach i efekcie końcowym, dziennikarzowi Radia Białystok opowiedzieli twórcy filmu. Zapraszamy do...

Olimpiada języka białoruskiego / Алімпіяда па беларускай мове2019-04-02

Zakończyła się już tegoroczna jubileuszowa XXV Edycja Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce. Naszą laureatką została Izabela Karczewska z klasy I...

Back to top