Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

2 LOzDNJB

Szkoła liczy:
13 oddziałów 
35 nauczycieli
345 uczniów 

Sekretariat:
dyrektor szkoły: mgr Igor Łukaszuk
z-ca dyrektora: mgr Dariusz Musiuk
sekretarz szkoły: mgr Alicja Dzikiewicz

Samorząd Uczniowski:

pełniąca obowiązki opiekuna: mgr Anna Kalinowska
Przewodnicząca: Oliwia Roman II b
Zastępca: Marcin Worończuk II c

Sekretarz: Gabriela Kraśko III a
Skarbnik: Aleksandra Jakimiuk II b

Школа налічвае:

13 аддзелаў
35 настаўнікаў
345 вучняў

Сакратарыят:

дырэктар школы: мгр Ігар Лукашук
намеснік дырэктара: мгр Дарыюш Мусюк
сакратар школы: мгр Аліцыя Дзікевіч

Школьнае самакіраванне:
Апякун: мгр Анна Каліноўская

Back to top