Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli  2 września br. w szkoleniu zorganizowanym przez starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja”.

Szkolenie dotyczyło dwóch tematów, są to:

1. Profilaktyka wypalenia zawodowego i sposoby na znalezienie motywacji do pracy.

2. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie miało formę warsztatową. Kadra nauczycielska poznała np. techniki radzenia ze stresem, analizowała orzeczenia z poszczególnymi dysfunkcjami oraz dyskutowano jak zaplanować pracę z uczniem w konkretnej sytuacji. Prowadzący warsztaty udzielał odpowiedzi na pytania nurtujące nauczycieli. Dydaktycy wymieniali się między sobą spostrzeżeniami i doświadczeniem w pracy z uczniem.

Zdobyta i poszerzona wiedza zostanie wykorzystana w codziennej pracy z uczniem.

Szkolenie było kierowane do wszystkich nauczycieli szkół średnich w Hajnówce i miało na celu integrację oraz podniesienie kompetencji kadr oraz stanowi realizację porozumienia podpisanego pomiędzy hajnowskimi szkołami średnimi o utworzeniu sieci współpracy

Back to top