W ramach szkoleniowej rady pedagogicznej – Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela zorganizowane zostało szkolenie dla nauczycieli szkół średnich w ramach projektu „Hajnówka OdNowa –
zielona transformacja”
Sztuczna inteligencja jest tematem obszernym i szeroko omawianym zarówno w sferze naukowej i publicystycznej, ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Ale czym dokładnie jest i jak już wpływa na nasze życie? O tym opowiedzieli nam nasi edukatorzy: Zbigniew Bujak i Katarzyna Korsak z Centralnego Domu Technologii (CDT) współpracujący z CEN w Białymstoku, którzy poprowadzili zajęcia poświęcone wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

We wtorek 30 maja w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja", w ramach którego uczniowie rozwijali swoje informatyczne kompetencje podczas serii zajęć z robotyki, grafiki komputerowej i zaawansowanego programowania. Na szkolnej auli zebrali się uczestnicy kursu, dyrekcja szkoły, szanowni goście oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu.

W ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja” pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 24 lutego 2023r. odbyło się szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego z hajnowskich szkół średnich. Tematem szkolenia była ,,Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Nauczyciele pracowali pod kierunkiem Pani Emilii Łapińskiej (nauczycielki wychowania fizycznego ).
Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że otrzymali cenne informacje i wskazówki, które pozwolą zmotywować młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Istotą motywacji na lekcjach wychowania fizycznego jest zrozumienie potrzeb uczniów i pomaganie im w zaspokajaniu tych potrzeb.

Celem projektu jest o pracowanie i wdrożenie programu nauczania robotyki, grafiki i zaawansowanego programowania w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja”.

Charakter projektu

Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dla uczniów liceum uczących się informatyki w zakresie rozszerzonym oraz uczniów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z robotyki, grafiki i programowania. Uczniowie podniosą swoje kompetencje w zakresie robotyki, grafiki komputerowej oraz programowania zaawansowanego.

ПраектDzięki środkom Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014 – 2021 nauczyciele z trzech hajnowskich szkół średnich: Zespołu Szkół Zawodowych, I i II Liceum Ogólnokształcącego będą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach oraz podejmą studia podyplomowe. 

Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. 

Bardzo ważne jest poszerzanie wiadomości w dziedzinie, w której jest się specjalistą. Popadanie w rutynę powoduje zatrzymanie się na pewnym etapie. Nauczyciele muszą pamiętać o obowiązku, do którego obliguje ich Karta Nauczyciela - podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli  2 września br. w szkoleniu zorganizowanym przez starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja”.

Szkolenie dotyczyło dwóch tematów, są to:

1. Profilaktyka wypalenia zawodowego i sposoby na znalezienie motywacji do pracy.

2. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie miało formę warsztatową. Kadra nauczycielska poznała np. techniki radzenia ze stresem, analizowała orzeczenia z poszczególnymi dysfunkcjami oraz dyskutowano jak zaplanować pracę z uczniem w konkretnej sytuacji. Prowadzący warsztaty udzielał odpowiedzi na pytania nurtujące nauczycieli. Dydaktycy wymieniali się między sobą spostrzeżeniami i doświadczeniem w pracy z uczniem.

Back to top