W ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja” pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 24 lutego 2023r. odbyło się szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego z hajnowskich szkół średnich. Tematem szkolenia była ,,Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Nauczyciele pracowali pod kierunkiem Pani Emilii Łapińskiej (nauczycielki wychowania fizycznego ).
Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że otrzymali cenne informacje i wskazówki, które pozwolą zmotywować młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Istotą motywacji na lekcjach wychowania fizycznego jest zrozumienie potrzeb uczniów i pomaganie im w zaspokajaniu tych potrzeb.
Nauczyciel może wspierać motywację wewnętrzną ucznia, stwarzając możliwości odniesienia sukcesu. Każd y sukces rozbudza ochotę na następny. Można więc pokusić się o przepis na szkolne motywowanie: uczeń wie, że sobie poradzi, rozumie zasady danej aktywności i widzi w niej korzyść własną. To wspiera wewnętrzne nastawienie młodego człowieka do podejmowanych działań.
 
„Na każdym etapie edukacji wychowanie fizyczne powinno tworzyć obyczaj aktywności fizycznej, rozwijając zainteresowania i postawy uczniów oraz przyczyniając się do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby...”
Źródło: Podstawa programowa nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum i liceum"
 
Koordynatorzy projektu

 

(2)
(3)
(4)
(8)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top